Lagra föreningsinformation i bidragssystemet

Ett nätbank -ID eller mobilcertifikat krävs för autentisering.

Vid inloggning för första gången lagras den grundläggande informationen om den registrerade föreningen och personuppgifterna för de ansvariga, föreningens regler och styrelsens information bifogas.

Föreningen ansvarar för att informationen är korrekt och för att uppdatera informationen i framtiden.

Till exempel måste de nuvarande företrädarna för föreningen ta hand om att lägga till nya ansvariga personer i systemet innan de lämnar sina positioner.

Den grundläggande informationen är densamma som den som ges i Föreningsregistret för patent- och registreringsstyrelsen. Du kan kontrollera informationen i PRH föreningsregister. (extern länk)

Obligatorisk information:

 • föreningens officiella namn
 • organisationsnummer (företags -ID)
 • Föreningsregistreringsdatum
 • hemvist och adress till föreningen
 • föreningens officiella e-postadress
 • föreningens bankkontonummer (börjar med FI)
 • föreningens verksamhetsområde i Esbo

Antal undertecknare enligt föreningens regler (1 eller 2)

Ansvariga för föreningen (ordförande och andra undertecknare)

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress

Bilagor i pdf -format:

 • föreningens regler
 • information om föreningens styrelse (t.ex. promemoria från det inledande mötet)