Mattlidens skola

Mattlidens skola är en svenskspråkig sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9.

Vår skola

Mattlidens skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9. Skolan har drygt 780 elever och 80 lärare. Mattlidens skola är en del av Mattlidens skolcentrum med både daghem, förskola, grundskola och gymnasium på samma backe.

Eleverna i Mattlidens skola får en högklassig utbildning och lär sig de värderingar, det uppförande och de levnadssätt som behövs för ett gott liv och en hållbar framtid.

Vi betonar kontinuitet och skapar öppna och föränderliga inlärningsmiljöer som utvecklar elevernas sociala kompetens. Vi strävar efter större elevmedverkan vilket motiverar eleven att ta ansvar för sin egen inlärning.

Ulrika Willför-Nyman fungerar som skolans rektor och Carita Nyberg som skolans biträdande rektor. Mats Österback jobbar som platschef i åk 1-9. Med i skolans ledningsgrupp är dessutom Kerstin Aspelin, Mecki Lindén, Lotta Nerdrum-Beck,  Petra Rimón, Henrika Wendelin, Ann-Sophie Österholm och Helena Wasastjerna.

Mattlidens skola är tillsammans med Lagstads skola och Storängens skola en URHEA-skola. Läs mer om URHEA på sidan för skolanmälan.

Vi är även en Pro Skola.

 

Bild: Erika Andersson