Mattlidens gymnasiumMattlidens gymnasium

Sök till oss

Intresserad av att studera i Mattlidens gymnasium? Som Svenskfinlands största gymnasium erbjuder vi studieplats till hela 225 nya studerande i den gemensamma ansökan våren 2022: 175 platser på den svenskspråkiga gymnasielinjen och 50 platser på den engelskspråkiga IB-linjen. Tack vare vår storlek kan vi erbjuda ett mycket brett studieutbud i samtliga ämnen och därmed ge en god grund för fortsatta studier, oberoende av vilka ämnen du är intresserad av och vilken bransch du sedan vill fortsätta dina studier inom.

Våra studerande kommer från olika håll, inte bara från Esbo, utan även från närliggande kommuner och en del även från utlandet. Därmed finns det goda möjligheter att knyta nya vänskapsband hos oss och vi lägger stor vikt vid trivseln i vår skolmiljö.

Infokväll

Hjärtligt välkommen att ta del av våra INFOKVÄLLAR för intresserade elever och vårdnadshavare. Då presenterar våra lärare, studiehandledare och studerande verksamheten i vår skola. Infokvällarna för både den nationella linjen och IB-linjen ordnas i januari. Mera info senare.

Öppet hus 

Vi arrnagerar även ÖPPET HUS i januari Under öppet hus blir du guidad runt i skolans utrymmen av våra studerande, får träffa våra lärare och se hur undervisningen ordnas och har möjlighet att ställa frågor, både till studerande och studiehandledare.  

Du är även välkommen att kontakta våra studiehandledare för mera information om skolan.

VÄLKOMMEN!

Gemensam ansökan våren 2022

Ansökan till gymnasiet sker via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning. Ansökan sker under våren. Mattlidens gymnasium har två olika ansökningsmål - den svenskspråkiga gymnasielinjen (175 platser) och den engelskspråkiga IB-linjen (50 platser). Ansökningsblanketten och mera information hittar du på adressen www.studieinfo.fi(extern länk).

Information om ansökan till IB-linjen hittar du på den engelskspråkiga IB-sidan via ikonen uppe i högra hörnet av den här sidan.

Ansökan till Mattlidens gymnasium

Efter ansökningstiden ska du göra dina preliminära studieval för första året. Studievalen sker elektroniskt, antingen i Wilma (för dem som går i grundskola i Esbo, din elevhandledare berättar hur du gör) eller i ett formulär som finns i instruktionerna ovan (om du inte går i skola i Esbo). Vi önskar att åtminstone alla som söker till oss i första och andra hand gör förhandsval. Om du antas, gås valen igenom under första perioden på hösten, så inga förhandsval är bindande.

Resultatet av den gemensamma antagningen publiceras i mitten av juni och då får du ditt antagningsresultat per e-post från Studieinfo. Namnen på de antagna publiceras även på nätet samt vid huvudingången till skolan, förutsatt att sökande gett publiceringstillstånd. 

Du tar officiellt emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo, och för att antagningen ska gå smidigt önskar vi att du tar emot studieplatsen senast på dagen efter antagningsresultaten.

Efter att du elektroniskt tagit emot din studieplats kommer vi att skicka dina Wilma-koder och annan viktig information kring läsårsstarten till dig via epost och vanlig post. 

Om du har frågor angående mottagandet av studieplatsen kan du kontaktar vår skolsekreterare eller rektor. Sista dagen att ta emot studieplatsen är i början av juli. 

Om du blir antagen men inte gjort preliminära studieval - vänligen göra dina val då du får anvisningarna. Du kan kontakta våra studiehandledare Susanna, Mirkka eller Anna om du har frågor angående dina kursval.

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Mattlidens gymnasium!

 

Rektor Susanne Björkstén   

susanne.bjorksten@esbo.fi   043 826 6563 

Skolsekreterare Christel Weiss   

christel.weiss@esbo.fi   tel. 046 877 1814

Studiehandledare Susanna Ekelund (gymnasielinjen)   

susanna.ekelund@esbo.fi  tel. 040 636 9058 

Studiehandledare Mirkka Ukkonen (gymnasielinjen)   

mirkka.ukkonen@esbo.fi   tel. 040 554 1416

Studiehandledare Anna Quagraine (gymnasielinjen & IB)   

anna.quagraine@esbo.fi   tel. 043 824 9657