Mattlidens gymnasiumMattlidens gymnasium

Sök till oss

Intresserad av att studera i Mattlidens gymnasium? Som Svenskfinlands största gymnasium erbjuder vi studieplats till hela 250 nya studerande i den gemensamma ansökan våren 2022: 200 platser på den svenskspråkiga gymnasielinjen och 50 platser på den engelskspråkiga IB-linjen. Tack vare vår storlek kan vi erbjuda ett mycket brett studieutbud i samtliga ämnen och därmed ge en god grund för fortsatta studier, oberoende av vilka ämnen du är intresserad av och vilken bransch du sedan vill fortsätta dina studier inom.

Bild: Mattlidens gymnasium

Våra studerande kommer från olika håll, inte bara från Esbo, utan även från närliggande kommuner och en del även från utlandet. Därmed finns det goda möjligheter att knyta nya vänskapsband hos oss och vi lägger stor vikt vid trivseln i vår skolmiljö.

Infokväll

Hjärtligt välkommen att ta del av våra ONLINE INFOKVÄLLAR för intresserade elever och vårdnadshavare. Då presenterar våra lärare, studiehandledare och studerande verksamheten i vår skola. Infokvällarna ordnades online i januari 2022 enligt följande:

  • engelskspråkiga IB-linjen: torsdag 13.1 kl. 18:00
  • svenskspråkiga gymnasielinjen: tisdag 18.1 kl. 18:00

Infokvällarna finns inspelade och du hittar dem på vår YouTube-kanal [EXTERN LÄNK](extern länk).

Öppet hus 

Vi bjuder även in till ONLINE ÖPPET HUS i januari.  Under öppet hus blir du guidad runt i skolans utrymmen av våra studerande och du har möjlighet att ställa frågor, både till studerande och studiehandledare. Vi håller öppet hus i januari 2022 enligt följande:

  • svenskspråkiga gymnasielinjen måndag 24.1 kl. 16:15 (via Instagram Live)
  • engelskspråkiga IB-linjen tisdag 25.1 kl. 16:00 (via Instagram Live)

Esbo stad har beslutat att gymnasiernas öppet hus -tillfällen 2022 ordnas virtuellt pga. det rådande epidemiläget. Våra virtuella öppet hus -tillfällen ordnas live på vårt Instgram-konto och kommer även att finnas tillgängligt efteråt.

Du är även välkommen att kontakta våra studiehandledare för mera information om skolan. Om du går i grundskola utanför huvudstadsregionen finns det även möjlighet att komma och skugga en studerande under en skoldag i vår skola. Ta kontakt med våra studiehandledare om du är intresserad av den möjligheten.

Bild: Henrik Jansson

Gemensam ansökan våren 2022

Ansökan till gymnasiet sker via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning. Nästa ansökan sker 22.2–22.3 2022 i Studieinfo. Mattlidens gymnasium har två olika ansökningsmål - den svenskspråkiga gymnasielinjen (200 platser) och den engelskspråkiga IB-linjen (50 platser). Ansökningsblanketten och mera information hittar du på adressen www.studieinfo.fi (extern länk)(extern länk).

Information om ansökan till IB-linjen hittar du på den engelskspråkiga versionen av vår hemsida(extern länk).

Ansökan till Mattlidens gymnasium

Efter ansökningstiden ska du göra dina preliminära studieval för första året. Studievalen sker elektroniskt, antingen i Wilma (för dem som går i grundskola i Esbo, anvisningar via din elevhandledare) eller i ett formulär som kommer att länkas här i slutet av mars 2022 (om du inte går i skola i Esbo). Vi önskar att åtminstone alla som söker till oss i första och andra hand gör förhandsval. Om du antas, gås valen igenom under första perioden på hösten, så inga förhandsval är bindande.

Resultatet av den gemensamma antagningen publiceras 16.6.2022 och då får du ditt antagningsresultat per e-post från Studieinfo. Namnen på de antagna publiceras även på nätet samt vid huvudingången till skolan, förutsatt att sökande gett publiceringstillstånd. 

Du tar officiellt emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo, och för att antagningen ska gå smidigt önskar vi att du tar emot studieplatsen senast på dagen efter antagningsresultaten (fredag 17.6).

Efter att du elektroniskt tagit emot din studieplats kommer vi att skicka dina Wilma-koder och annan viktig information kring läsårsstarten till dig via epost och vanlig post. 

Om du har frågor angående mottagandet av studieplatsen kan du kontaktar vår skolsekreterare eller rektor. Sista dagen att ta emot studieplatsen är 30.6.2022. 

Om du blir antagen men inte gjort preliminära studieval - vänligen gör dina val då du får anvisningarna. Du kan kontakta våra studiehandledare Susanna, Mirkka eller Anna om du har frågor angående dina studieval.

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Mattlidens gymnasium!

Rektor Susanne Björkstén   

susanne.bjorksten@esbo.fi   043 826 6563 

Skolsekreterare Christel Weiss   

christel.weiss@esbo.fi   tel. 046 877 1814

Studiehandledare Susanna Ekelund (gymnasielinjen)   

susanna.ekelund@esbo.fi  tel. 040 636 9058 

Studiehandledare Mirkka Ukkonen (gymnasielinjen)   

mirkka.ukkonen@esbo.fi   tel. 040 554 1416

Studiehandledare Anna Quagraine (gymnasielinjen & IB)   

anna.quagraine@esbo.fi   tel. 043 824 9657