Sök till oss

Intresserad av att studera i Mattlidens gymnasium? Som Svenskfinlands största gymnasium erbjuder vi studieplats till 250 nya studerande i den gemensamma ansökan våren 2023: 200 platser på den svenskspråkiga gymnasielinjen och 50 platser på den engelskspråkiga IB-linjen. Tack vare vår storlek kan vi erbjuda ett mycket brett studieutbud i samtliga ämnen och därmed ge en god grund för fortsatta studier, oberoende av vilka ämnen du är intresserad av och vilken bransch du sedan vill fortsätta dina studier inom.

Våra studerande kommer från olika håll, inte bara från Esbo, utan även från närliggande kommuner och en del även från utlandet. Därmed finns det goda möjligheter att knyta nya vänskapsband hos oss och vi lägger stor vikt vid trivseln i vår skolmiljö.

Studieval för dig som har Mattliden på första eller andra plats i GEA

Har du Mattliden på första eller andra plats i GEA?

Välj studier nu, fram till 6.4.2023.

  • Om du går i en grundskola i Esbo väljer du dina studieavsnitt i Wilma
  • Om du går i en grundskola utanför Esbo ska du göra dina val i Google forms.

Läs instruktionerna och titta på videon före du börjar välja. Instruktionerna finns här(extern länk).

Infokvällar

Våra INFOKVÄLLAR ordnades i skolan i januari 2023 för intresserade elever och vårdnadshavare. Här presenterade våra lärare, studiehandledare och studerande verksamheten i vår skola. Nedan hittar du presentationen och ämnesvideorna från den svenskspråkiga gymnasielinjens infokväll 19.1.2023:

Materialet från IB-linjens infokväll hittar du på den engelskspråkiga IB-delen av vår hemsida. Fjolårets infokvällar finns dock inspelade i sin helhet och du hittar dem på vår YouTube-kanal [EXTERN LÄNK](extern länk). Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor!

Öppet hus 

I januari höll vi ÖPPET HUS för intresserade elever, både fysiskt i skolan och online på skolans Instagram-kanal. Under öppet hus erbjöd våra studerande på en rundvandring i skolans utrymmen och man kunde ställa frågor om skolan, både till studerande och studiehandledare. 

Du är även välkommen att kontakta våra studiehandledare för mera information om skolan. Om du går i grundskola utanför huvudstadsregionen finns det även möjlighet att komma och skugga en studerande under en skoldag i vår skola. Ta kontakt med våra studiehandledare om du är intresserad av den möjligheten.

Bild: Henrik Jansson

Gemensam ansökan våren 2023

Ansökan till gymnasiet sker via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning. Nästa ansökan sker 21.2 - 21.3.2023 i Studieinfo. Mattlidens gymnasium har två olika ansökningsmål - den svenskspråkiga gymnasielinjen (200 platser) och den engelskspråkiga IB-linjen (50 platser). Ansökningsblanketten och mera information hittar du på adressen www.studieinfo.fi (extern länk)(extern länk).

Information om ansökan till IB-linjen hittar du på den engelskspråkiga versionen av vår hemsida(extern länk).

Ansökan till Mattlidens gymnasium

Efter ansökningstiden ber vi dig göra dina preliminära studieval för första året. Studievalen sker elektroniskt, antingen i Wilma (för dem som går i grundskola i Esbo, anvisningar via din elevhandledare) eller i Google forms (om du går i en grundskola utanför Esbo). Närmare information kommer här senare. Vi önskar att åtminstone alla som söker till oss i första och andra hand gör förhandsval inom april månad. Om du antas, gås valen igenom under första perioden på hösten, så inga förhandsval är bindande.

Resultatet av den gemensamma antagningen publiceras 15.6.2023 och då får du ditt antagningsresultat per e-post från Studieinfo. Namnen på de antagna publiceras även på vår hemsida, förutsatt att sökande gett publiceringstillstånd. 

Du tar officiellt emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo, och för att antagningen ska gå smidigt önskar vi att du tar emot studieplatsen senast på dagen efter antagningsresultaten (fredag 16.6.2023).

Efter att du elektroniskt tagit emot din studieplats kommer vi att skicka dina Wilma-koder och annan viktig information kring läsårsstarten till dig via epost, så håll koll på din inbox i mitten av juni.

Om du har frågor angående mottagandet av studieplatsen kan du kontaktar vår skolsekreterare eller rektor. Sista dagen att ta emot studieplatsen är 29.6.2023. 

Om du blir antagen men inte gjort preliminära studieval - vänligen gör dina val då du får anvisningarna. Du kan kontakta våra studiehandledare Susanna, Mirkka eller Anna om du har frågor angående dina studieval.

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Mattlidens gymnasium!

Rektor Susanne Björkstén   

susanne.bjorksten@esbo.fi   +358 43 8266563

Skolsekreterare Christel Weiss   

christel.weiss@esbo.fi   tel. +358 46 8771814

Studiehandledare Susanna Ekelund (gymnasielinjen)   

susanna.ekelund@esbo.fi  tel. +358 40 6369058

Studiehandledare Mirkka Ukkonen (gymnasielinjen)   

mirkka.ukkonen@esbo.fi   tel. +358 40 5541416

Studiehandledare Anna Quagraine (gymnasielinjen & IB)   

anna.quagraine@esbo.fi   tel. +358 43 8249657