Matinniityn päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Matinniityn päiväkoti ger dagvård på finska.