Biljettförsäljning till Barnkulturcentret Aurora

I regel kan du köpa biljetter till alla avgiftsbelagda evenemang på Barnkulturcentret Aurora på Lippupiste(extern länk), om inte något annat nämns i evenemangets beskrivning. 

Aktuella information

Det är möjligt att det sker ett elavbrott under evenemanget. Eldistributionen kan tillfälligt avbrytas på grund av elbrist. Beslutet om begränsning av distributionen fattas av Fingrid och i Esbo genomförs elavbrotten av Caruna.  

Vi meddelar våra kunder ifall på Auroras hemsida och sociala mediekanaler om Aurora måste stängas på grund av elavbrottet.

Om ett elavbrott inträffar oväntat under ett evenemang innebär detta att  

  • personalen leder ut dem som vill lämna lokalen. 

  • utgångspunkten är att man kan stanna i lokalen och vänta på att elavbrottet upphör.  

Vid ett oväntat elavbrott, vänta på instruktioner från personalen. Vår personal har förberett sig på att trygga besökarna vid oväntade elavbrott. När du följer personalens anvisningar är evenemanget säkert för alla.