Välfärdsområdesvalet

Det första välfärdsområdesvalet ordnades 23.1.2022. Vid välfärdsområdesvalet valdes välfärdsområdesfullmäktige som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i välfärdsområdet.

Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om närservicen till exempel vid social- och hälsostationer, tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, tjänsterna för äldre och räddningsväsendet. 

Till Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige valdes 79 ledamöter.

Läs mer