Social- och hälsovården förnyas

Vi utvecklar social- och hälsovården så att tjänsterna är lättillgängliga och kan samordnas flexibelt enligt din livssituation och dina behov.  Vi kommer att erbjuda nya digitala tjänster som gör det lättare och snabbare att sköta ärenden. Vi utvecklar också traditionella tjänster som erbjuds ansikte mot ansikte och telefontjänster. Serviceurvalet kommer också att omfatta mobila tjänster – en del av tjänsterna kan du få i ditt hem, skolan, biblioteket eller någon annanstans i din närmiljö.

Allt detta är också under arbete  

  • Lätta kontaktkanaler och smidiga rådgivningstjänster för att ditt ärende ska framskrida snabbt redan vid den första kontakten. Försöken inleds hösten 2021.  

  • Tydliga och enhetliga vårdkedjor när du behöver många olika tjänster. I september söker vi erfarenhetsexperter för att hjälpa oss i detta arbete (länk till nyheten)  

  • Tydliga vårdkedjor när du behöver både primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens tjänster  

  • Servicekedjor mellan hälsovården och socialservicen: i fortsättningen kan vi handleda dig från hälsostationen också till socialservicen. Försöket inleds hösten 2021 i Esbo, Lojo och Karviainen (Högfors och Vichtis).  

  • Handlingsmodell för förebyggande av minnessjukdomar  

  • Gemensamma kriterier för beviljande av serviceboende med heldygnsomsorg  

  • Anvisningar till personalen om överraskande situationer i hemvården  

 

Utvecklingen av tjänsterna är en del av Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram.