Kungsgårdsskolan

Kungsgårdsskolan är en svenskspråkig grundskola med årskurserna 1-6.

Vår skola

I Kungsgårdsskolan känner vi alla varandra vilket bidrar till att skapa en trygg atmosfär i skolan. Vår nya skola blev färdig 2022. Vår skola ligger i Köklax i västra Esbo. Bussarna stannar vid skolan och Köklax station ligger på promenadavstånd. Förutom vårt fina nya skolhus har vi all orsak att vara stolta över vår stora skolgård i naturnära miljö. Endast fantasin och skolans trivselregler sätter gränser för verksamheten under rasterna.

Tolerans, ansvar, hänsyn och artighet är centrala begrepp i skolans fostraridé. Vi jobbar mycket över klassgränserna. Eleverna uppmanas till att ta initiativ och att arbeta självständigt. Vi utgår från barnets nivå och möjligheter; Alla barn bör behandlas rättvist, men inte nödvändigtvis lika. Vi vill att alla elever ska lära sig söka kunskap och lära sig se kritiskt på den.

Både direktionen och föräldraföreningen jobbar aktivt för skolan och stöder dess verksamhet.