Med projektunderstöden ordnas konstprojekt och kulturevenemang som ökar invånarnas delaktighet samt verksamhet för kulturell välfärd i Esbo. 

Ansökningsgrupper

Så här ansöker du om projektunderstöd 

Projektunderstöd kan sökas 7.2. kl. 8 − 31.8.2022 kl. 15.45. Ifall den sista augusti infaller på en lördag eller söndag går ansökningstiden ut följande vardag efter veckoslutet kl. 15.45. 
Projektunderstöd ska i första hand sökas i e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd(extern länk) (extern länk). Blanketten (pdf) kan beställas på adressen kulttuuriavustukset@espoo.fi

Ansökan om understöd skickas inom utsatt tid per post till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 Esbo stad eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi. Vid behov kan man skicka sekretessbelagd e-post till registraturen via tjänsten securemail.espoo.fi(extern länk) (extern länk). 

Webbformuläret på e-tjänsten skickas inte till registraturen.  

Kulturnämnden beslutar om projektunderstöden vid sina möten i mars–september. 

Kulturnämnden har delegerat rätten att besluta om projektunderstöd upp till 3 000 euro till kulturdirektören. Kulturdirektören fattar månatligen tjänsteinnehavarbeslut om understöd. 

Innan du ansöker, studera Principer för beviljande av understöd.