Konststipendierna är avsedda för professionella konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart. Stipendierna kan sökas för kortvarigt konstnärligt arbete i 1–3 månader. 
Stipendiet följer samma nivå som de stipendier som beviljas av Centret för konstfrämjande. År 2022 är stipendiet 1980 euro i månaden. 

Så här ansöker du om konststipendium 

Kortvarigt konststipendium 2022 kan sökas från 7.2.2022 fram till 31.8.2022 kl. 15.45.

Ansökan om konststipendium görs på en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten finns nere på denna sida. 

I samband med ansökan lämnas 

  • meritförteckning 
  • arbetsplan för den period som ansökan gäller  

Ansökan om konstnärsstipendium ska inom tidsfristen lämnas till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till adressen kirjaamo@espoo.fi. Vid behov kan man skicka sekretessbelagd e-post till registraturen via tjänsten securemail.espoo.fi(extern länk) (extern länk). 

Kulturnämnden beslutar om stipendiet på ett möte som följer efter att ansökan lämnats in.  

Kulturnämnden har delegerat rätten att besluta om konststipendier upp till 3 000 euro till kulturdirektören. Kulturdirektören fattar månatligen tjänsteinnehavarbeslut om understöd. 

Innan du ansöker, studera Bedömning av ansökningar om kulturunderstöd