Årsstipendium för en yrkeskonstnär

Arbetsstipendiet för en yrkeskonstnär är avsett för en yrkesverksam konstnär bosatt i Esbo oavsett konstart och det beviljas en konstnär för ett år i taget. Nästa ansökan, för 2023, öppnar 4.4.2022 och går ut 30.9.2022 kl. 15.45.

Stipendiet utbetalas månatligen och det inkluderar kostnaderna för en pensions- och olyckfallsförsäkring enligt lantbruksföretagarnas pensionslag. Mer information www.mela.fi(extern länk) (extern länk). 

Stipendiet följer samma nivå som de konstnärsstipendier som beviljas av Centret för konstfrämjande.  Stipendiet för yrkeskonstnärer är 1980,85 euro i månaden sedan 1.6.2021. 

Så här ansöker du om arbetsstipendiet 

Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär kan sökas en gång om året. Nästa ansökan öppnar våren 2022.  Ifall den sista dagen infaller på en lördag eller söndag går ansökningstiden ut följande vardag efter veckoslutet kl. 15.45. 

Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär söks på en ansökningsblankett. Ladda ner blanketten nedan.
I samband med ansökan lämnas 

  • meritförteckning 
  • arbetsplan för året 
  • en beskrivning av hur det konstnärliga arbetet syns i Esbo eller förnyar konstfältet i Esbo.

Ansökan om årsstipendiet ska inom tidsfristen lämnas till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till adressen kirjaamo@espoo.fi. Vid behov kan man skicka sekretessbelagd e-post till registraturen via tjänsten securemail.espoo.fi(extern länk) (extern länk). 

Beslut om stipendiaten fattas vid kulturnämndens möte i december. 

Innan du ansöker, studera principer för beviljande av understöd