Kultur tillsammans är ett nationellt utvecklingsuppdrag som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet(extern länk) och samordnas av Esbo stad.

Målet för utvecklingsuppdraget är att öka samarbetet mellan kommunerna, stärka kunnandet hos arbetstagare inom kulturområdet och sprida beprövade handlingssätt till hela Finland. Samtidigt ökar man förståelsen för lagen om kommunernas kulturverksamhet och för den centrala betydelse som kultur har för invånarnas välbefinnande, stadsutvecklingen och områdenas dragningskraft.

 

Kontaktuppgifter