Bedömning av ansökningar om kulturunderstöd

Understödsbesluten baserar sig på de principer som kulturnämnden fastställt och på Esbo stads strategiska mål. Förutom projektets kulturella kvaliteter bedömer vi bland annat också hur projektet beaktar invånarnas mångfald och delaktighet samt om projekten är tillgängliga och öppna. Med understöden vill vi också stödja samarbete. 

Vi beaktar endast ansökningar som är rätt ifyllda, har alla bilagor som behövs och har lämnats i tid. Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas inte. För ett och samma ändamål du endast få understöd av en av stadens enheter.

Om du inte är säker på om det lönar sig att ansöka om stadens kulturunderstöd för ditt projekt eller arbete, kan du alltid fråga oss om råd per e-post eller telefon eller genom att delta i vårt rådgivningsevenemang. 

Studera principerna och villkoren för kulturunderstöd nedan för varje ansökningsgrupp.