Här får du kortet Kaikukortti i Esbo

 • Arbets- och lärocentret i Alberga
 • Arbets- och lärocentret i Sökö och i Finno
 • Barnskyddets stödtjänster
 • Diakoniarbetet i Alberga finska församling
 • Diakoniarbetet i Esbovikens finska församling
 • Diakoniarbetet i Hagalunds finska församling
 • Esbo arbets- och inlärningsmiljöer
 • Esbo finska domkyrkoförsamling
 • Esbo församlingars gemensamma arbete för personer med funktionsnedsättning
 • Esbo Mentalhälsoförening EMF rf
 • Esbo svenska församling
 • Esbos kliniken för mental- och missbruksvård (Emppu)
 • Familjesocialarbetet
 • Funktionshinderservicen
 • HUS Psykiatri, Polikliniken för affektiva störningar i Alberga
 • HUS Psykiatri, Polikliniken för affektiva störningar i Alberga, enheten för effektiviserad öppenvård
 • HUS Psykiatri, Polikliniken för affektiva störningar i Mattby
 • HUS Psykiatri, Polikliniken för akut- och konsultationspsykiatri 
 • HUS Psykiatri, Polikliniken för akutpsykiatri i Mattby
 • HUS Psykiatri, Polikliniken för tidiga psykoser i Alberga
 • HUS Psykiatri, Psykiatriska polikliniker i Mattby
 • HUS Psykiatri, Psykospolikliniken i Alberga
 • HUS Psykiatri, Psykospolikliniken i Mattby
 • HUS Psykiatri, Rehabiliteringsavdelning P1 vid Jorvs sjukhus och rehabilitering i hemmet
 • Invandrartjänsterna
 • Invånarhuset Kivenkolo / Esbo stads vuxensocialarbete
 • Krisbostadsenheten Viisikko
 • Mötesplatsen Kohtaamispaikka Askel i Esbo
 • Neppers stödbostäder
 • Olars finska församling
 • Olarsbäckens härbärge
 • Stödboendet i Smedsby
 • Sysselsättningstjänsterna
 • Vamos Espoo / Helsingfors Diakonissanstalt
 • Verksamhetscentret Toimintakeskus Oodi / Edistia
 • Vuxensocialarbetet och den sociala rehabiliteringen inom vuxensocialarbetet