Digistöd på biblioteket

Behöver du hjälp med att använda olika apparater, program och nättjänster? Vi erbjuder digistöd för vardagens digiproblem, som för användning av dator eller mobil apparat, sociala medier, elektronikst uträttande av ärenden samt för användning av bibliotekets nättjänster och e-material.

Digistöd är avgiftsfritt och vem som helst kan delta i det. Digihandledarna gör inga ansökningar, inköp eller kontoöverföringar för din del. Dina koder och nyckeltal bibehålls även bara i din egen kännedom. Under handledningen bibehålls ansvaret för kundens egna apparater alltid hos kunden. 

Läs mera om digistöd på biblioteket på Helmet-sidorna(extern länk).

Läs mera om Digitalt stöd i Esbo.