KulturEsbo X Helsingfors Pride

KulturEsbo är officiell samarbetspartner till Helsingfors Pride 2022. Helsingfors Pride är Finlands mest inflytelserika människorätts- och kulturevenemang, som för samman människor och ger plats för regnbågens alla färger.

Vi vill göra kulturlivet i Esbo mer jämlikt och inkluderande

Kärnan i Esbo stads partnerskap med Helsinki Pride är att främja likabehandling och förbättra sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter inom kulturtjänsterna. Som en del av partnerskapssamarbetet med Helsingfors Pride utbildas anställda inom kulturtjänsterna i mångfalds- och jämlikhetsteman. Resultatenheten för kultur kommer också att ta i bruk principerna för tryggare rum under 2022.

Regnbågshyllor i biblioteken

Biblioteken i Entresse i Esbo centrum, Iso Omena i Mattby, Lippulaiva i Esboviken och Sello i Alberga samt Nöykis bibliotek har särskilda regnbågshyllor. I Iso Omena och Lippulaiva hittar du hyllan på ungdomsavdelningen.