KulturEsbo - platser och aktörer

Kultur på kartan

Hitta kulturaktörer i Esbo med hjälp av den interaktiva kartan!

Kultur på kartan

Museer och utställningar

KAMU Esbo stadsmuseum värnar, undersöker och bevarar Esbos och Esbobornas historia och kulturtradition. Stadens mångsidiga museiutbud kompletteras även av bland annat EMMA, Gallen-Kallela Museet och Helinä Rautavaaras museum.

Kulturhus

.

Bibliotek

Biblioteket är en mötesplats och ett kulturcentrum som är öppet för alla. Där erbjuds tidningar, böcker, musik, filmer och övrigt material. Du kan studera, idka hobbyer och tillbringa din tid i biblioteket. Där ordnas också handledningar, rådgivning, evenemang och utställningar.

Läs mer om Esbo stadsbibliotek

Teater, dans och film

.

Orkestrar och körer

Stadsorkestern Tapiola Sinfonietta samt andra körer och orkestrar av hög kvalitet ansvarar för Esbo stads musikutbud.

Stadsevenemang och festivaler

I Esbo finns ett brett spektrum av olika festivaler och stadsevenemang – från musik till film och stadskultur.