Framtidsberättelser: öppen ansökan för verk – anvisningar om ansökan

Esbo evenemangs- och kulturtjänster söker en konstnär att förverkliga ett samhällskonstverk som ingår i temahelheten för hållbar utveckling.

Esbo evenemangs- och kulturtjänster har lanserat ett nytt koncept kallat Framtidsberättelser som fokuserar på hållbar utveckling och dess olika dimensioner. Konceptet genomförs under sommaren 2023 i samarbete med stadsborna, externa samarbetspartners samt serviceområdets enheter. 

Evenemangs- och kulturtjänsterna söker en konstnär/konstnärsgrupp för att förverkliga ett konstverk för staden som bygger på delaktighet och är en del av helheten Framtidsberättelser. Utgångspunkten för verket är hållbar utveckling och att adressera klimatångesten. 

Vi önskar att konstnären/konstnärsgruppen presenterar en arbetsplan för genomförandet av konstverket och en separat plan för de element som ingår. Verket förverkligas i Stor-Esboviken och ska vara färdigt på Esbodagen den 26 augusti 2023. 

Projektets mål är att skapa framtidstro, livfulla stadsmiljöer, stödja gemensamt skapande med stadsborna och öka det lokala utbudet av aktiviteter på olika platser runt om i Esbo. 

Esbo som är ett nätverk med fem stadscentrum är en ansvarsfull och mänsklig föregångsstad där alla trivs att bo, kan lära sig, arbeta och driva företag och där esbobor verkligen kan påverka. 

Budget: 15 000 €
Ansökningstid: 28.4–28.5.2023 

Kriterier för ansökan

Vi tar emot arbetsplaner från konstnärer/konstnärsgrupper/konstnärspar som är verksamma i Finland. 

Konstnären (gruppen/paret) ansvarar för verkets materialanskaffningar och genomförande enligt principen nycklarna i handen. 

 • Verken får ha fria former 
 • Av ansökan ska framgå verkets mått, genomförandesätt och material 
 • Verket ska lämpa sig för ett offentligt stadsrum 
 • Verket får inte vara diskriminerande mot någon folkgrupp eller på annat sätt vara kränkande 
 • Verket måste vara genomförbart på ett ekologiskt hållbart sätt och/eller vara helt eller delvis återanvändbart. 
 • Varje sökande kan lämna in endast en ansökan 
 • Budgeten ska innehålla arbets- och materialkostnader samt rapporteringsarbete 

Vad erbjuder vi?

En möjlighet att skapa imponerande stadskonst med stöd av ett expertteam från evenemangs- och kulturtjänsterna. 

Plats och nödvändiga tillstånd.

Marknadsföring av verket.

Vi behandlar ansökningarna sista veckan i maj. Kommittén består av experter från evenemangs- och kulturtjänsterna i Esbo, Mia Kaurila från kompetenscentret för hållbar utveckling och årets konstnär Essi Kausalainen från Esbo. Vi informerar om vårt val den första veckan i juni. Arbetet för den valda konstnären/konstnärsgruppen kan inledas i juni. 

Vid bedömningen av ansökningarna fästs uppmärksamhet vid   

 • Konstnärlig kvalitet och genomförbarhet  
 • Hur verket stöder regional och tillgänglig delaktighet i Esbo 
 • Hur verket simultant granskar alla dimensioner av hållbar utveckling, dvs. den sociala, kulturella, ekonomiska och den ekologiska dimensionen
 • Verksamhetsplanens och budgetens realistiska genomförbarhet  
 • Hur ansökan besvarar de kriterier som angetts  

Esbo stad har förbundit sig att uppnå FN:s 17 mål för hållbar utveckling före år 2025 och att vara en koldioxidneutral stad före år 2030. Med dessa ambitiösa mål kan konstnären/konstnärsgruppen hämta inspiration och integrera målen i verket. 

Esbo stad förbehåller sig rätten att förhandla om innehållet i anbudet och begära att få bearbeta den inlämnade planen. Staden förbehåller sig rätten att av välgrundade skäl inte godkänna något av de inlämnade anbuden, eller att i framtiden använda anbuden för något annat projekt - i samarbete med den instans som utarbetat anbudet i fråga.  

Länk till ansökningsblanketten (webropol).(extern länk)

Mer information:

Jaakko Teittinen
Produktionsplanerare
Esbo evenemangs- och kulturtjänster 
jaakko.teittinen@espoo.fi
+358 40 1913115

 

Esboviken