Öppettider

Lagstads skolmuseum har stängt tills vidare på grund av renoveringen.

KAMU Esbo stadsmuseum utvecklar som bäst Lagstads skolmuseums verksamhet. Utställningsverksamheten i klassrummet i Lagstads huvudbyggnad har upphört och tills vidare är skolmuseets innehåll digitalt. Målsättningen är att Lagstads skolmuseums verksamhet i framtiden koncentreras, utöver till det digitala materialet, till den tidigare lärarbostaden invid huvudbyggnaden.

 

Esbo centrum