Museets historia

I dag är det gamla skolhuset uthyrt åt Esbo hembygdsförening r.f. som hembygdsgård.

Lagstads folkskola blev färdig år 1873 och användes som skolbyggnad ända fram till slutet av år 1954, då den nya skolbyggnaden kunde tas i bruk. Den gamla skolan användes som byrå av stadens förvaltningar. Byggnaden är renoverad i enlighet med hur den såg ut som folkskola. Museet har under en lång tid samlat material och föremål med anknytning till skolväsendet och år 2003 öppnades Lagstads skolmuseum som en del av KAMU Esbo stadsmuseums museifamilj.

Gårdsbyggnaden har tidigare fungerat som bland annat lärarbostad och redskapsförråd. Folkskolornas olika utrymmen kunde förr i tiden användas för många olika ändamål. Undervisningsmaterial som inte var i användning förvarades i skolans förråd. På 1930-talet användes samma utrymme både för undervisning i träslöjd och som gymnastiksal. Under gymnastiktimmarna flyttades hyvelbänkarna ut i tamburen. I museets redskapsförråd finns saker i anknytning till gymnastik, handarbete och skolpjäser utställda.

 

Esbo centrum