Historia på nätet

På nätet man får lära sig till exemplel mera om gamla läromedel och gamla klassfotografier.

Lagstads skolmuseums virtuella museum 

I det virtuella museet kan man besöka ett klassrum från 1900-talets början där pulpeterna står i raka rader och en gammal karta över Finland finns upphängd. Det virtuella äventyret innefattar ljudlandskap från gångna tiders skola och man får lära sig mera om gamla läromedel och skolmatens historia. Lagstads virtuella museum är fotograferat i det gamla klassrummet i den tidigare folkskolans övre våning.
Gå till Lagstads skolmuseums virtuella museet(extern länk).

Materialpaketet Skolan i bilder

Materialpaketet Skolan i bilder i Finna Klassrum består av två delar, varav vi i den ena behandlar skolvardagen förr och i den andra bekantar oss med gamla klassfotografier. Gå till materialpaketet Skolan i bilder(extern länk).

KAMU Esbo stadsmuseum utvecklar ständigt nya innehåll på nätet med historia som tema.  På KAMUs sida Historia på nätet hittar du en sammanställning på alla museets digitala innehåll och nättjänster. 
Gå till KAMUs Historia på nätet sidan(extern länk).