Köpavtalsdaghem

Köpavtalsdaghem innebär att Esbo stad köper dagvårdsplatserna. Ansökan görs därför på stadens egna blanketter och dagvårdsavgiften är den samma som i stadens egna daghem.

Det finns ett svenskspråkigt köpavtalsdaghem i Esbo. Det ligger i området Esbo centrum och heter Lekskolan Sockan. Det är ett litet privat daghem i Södrik med en åldersintegrerad grupp för 1–5-åringar, med högst 14 barn och tre vuxna.

Esbo stad köper dagvårdsplatserna så ansökan till daghemmet görs på stadens egen blankett och dagvårdsavgiften är den samma som i stadens egna daghem.  Mer om hur man ansöker till småbarnspedagogiken finns på sidan ansökan till småbarnspedagogik och servicehandledning.

Lekskolan Sockan följer Esbos plan för småbarnspedagogik. Planen för småbarnspedagogik finns på samlingssidan för läroplaner under rubriken Plan för småbarnspedagogik. 

Lekskolan Sockans egna sidor(extern länk) kan du läsa mer om deras verksamhet.

Esbo centrum