Kontaktuppgifter Esbo Arbis

Vill du komma i kontakt med Esbo Arbis? Här nedanför hittar du kontaktuppgifter till kundtjänst och personal.

Esbo Arbis kundtjänst

Besöksadress

Esbo Arbis kundservice (Folkhälsanhuset), Vindgränden 6, 02100 Esbo (Hagalund)
Kundtjänsten är öppen måndag-torsdag kl. 10/12-13-15.

Kursanmälningar och faktureringsärenden:

 tfn 09 816 57890, måndag-torsdag kl. 10-12 och 13-15.

E-post:

Postadress: 

Esbo Arbis, PB 3560, 02070 ESBO STAD

Personal

Barbro Högström, rektor, telefon 050 351 1497

Ann-Christine Stenbacka, biträdande rektor, telefon 050 357 7202

Eva Hisinger-Jägerskiöld, planeringsansvarig lärare, telefon 040 639 3216

Solveig Lindroos planeringsansvarig lärare, telefon 050 517 3065

Åke Ryynänen, planeringsansvarig lärare, telefon 050 428 9435

Hanna Vaihinen, planeringsansvarig lärare, telefon 040 509 3203

Anette Ohlström, avdelningssekreterare, telefon 050 428 9342

Ann Sandqvist, byråsekreterare, telefon 040 639 4494 

e-post: förnamn.efternamn@esbo.fi, undantag anette.a.ohlstrom@esbo.fi och solveig.u.lindroos@esbo.fi