Kontaktuppgifter Esbo Arbis

Vill du komma i kontakt med Esbo Arbis? Här nedanför hittar du kontaktuppgifter till kundtjänst och personal.

Kundtjänst

Besöksadress 
Esbo Arbis kundservice (Folkhälsanhuset), Vindgränden 6, 02100 Esbo (Hagalund)
Kundtjänsten är öppen måndag-torsdag kl. 10/12-13-15.

Kursanmälningar och faktureringsärenden: 
tfn 09 816 57890, måndag-torsdag kl. 10-12 och 13-15.

E-post: arbis@esbo.fi

Postadress: 
Esbo Arbis, PB 3560, 02070 ESBO STAD

Arbis kundtjänst - hitta fram!

Personal

Åke Ryynänen

planeringsansvarig lärare050 428 9435

Hanna Vaihinen

planeringsansvarig lärare040 509 3203

Solveig Lindroos

planeringsansvarig lärare050 517 3065

Anette Ohlström

avdelningssekreterare050 428 9342Vindgränden 6 B Vindängen/Folkhälsanhuset

Johanna Gröning

byråsekreterare0406366453Vindgränden 6 B