Småbarnspedagogikens kundrådgivning: Servicesedel värdeomdöme och självriskdel

Småbarnspedagogikens kundrådgivning: Servicesedel värdeomdöme och självriskdel

+358 9 81627401En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 ESBO STAD. På frågor som gäller den dagliga tiden i småbarnspedagogik, behovet av småbarnspedagogik och familjeuppgifter svarar serviceproducenten.

På frågor som gäller bestämmandet av avgifterna inom småbarnspedagogik:

Telefontjänst
mån, ons och tors kl. 9.00–12.00

Telefonens områdesval:

01 Servicesedel