Miika Ruokonen

Miika Ruokonen

planläggningsingenjör, detaljplanering+358 43 8246863Teknikvägen 15, Otnäs