Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

050 395 2215Förfrågningar som gäller sekretessbelagda uppgifter och övriga skriftliga förfrågningar skickas till adressen Sektorn för fostran och lärande informationstjänst, PB 30, 02070 ESBO STAD

 

Öppettider
Telefonjour vardagar kl. 9-11.

Du kan också kontakta oss per e-post:  koto.tietopalvelu@espoo.fi

Gatuadress
Karaportti 1(extern länk)
02610 Esbo