Koivumankkaan päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Koivumankkaan päiväkoti ger dagvård på finska.