Klippans daghem

Klippans daghem är ett litet daghem i Stensvik.

Vårt daghem

Målsättning: Med hjälp av årets tema vill vi erbjuda barnen en dagvård som är meningsfull och kvalitativ ur barnets synvinkel. Det betyder att barnen kommer att vara delaktiga i planeringen och att barnens behov och intressen styr verksamheten.

Vi jobbar i mindre grupper (smågruppsverksamhet), då varje barn har chans och möjlighet att uttrycka sig och sina tankar, samt bli sedd och hörd på ett individuellt plan.

Vi vill erbjuda och lära barnen ett respektfullt bemötande av andra människor och kommer att behandla olika sociala modeller för hur man skall ta hänsyn till andra och bete sig i en gemenskap.

Traditionerna och högtiderna firas också under årets lopp och präglar verksamheten och dess utformning.

Övriga aspekter som vi arbetar med

Språket: Öka och stärka barnets svenska ordförråd, språkförståelse och uttrycksförmåga.

Portfolio: Barnets ryggsäck, arbetsredskap för barn och vuxna och metod för att synliggöra barnets utveckling.

Naturen: Respektera naturen, följa med naturens växlingar, samla och använda naturmaterial och återvinning.

Genuspedagogik: Jämställdhet mellan kön och individ. Alla får lekutrymme och talutrymme. Varje barn är synligt och har rätt att vara sig själv.

Barnen skall växa upp till trygga och rättvisa människor med sund självkänsla och tro på sig själva.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!(extern länk)