Klientens och patientens rätt till information

Klienters och patienters uppgifter registreras i olika personregister inom Esbo stads social- och hälsovårdstjänster i den mån som det är nödvändigt.

Du hittar närmare information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter i fråga om personuppgifter i Esbo stads dataskyddsbeskrivningar.

Så här kontrollerar och rättar du dina uppgifter

Alla begäran om kontroll och uppgifter ska göras skriftligen. Av dataskydds- och informationssäkerhetsskäl kan begäran inte göras per e-post eller telefon. Närmare information om hur du kan begära eller kontrollera dina uppgifter finns på listan nedan. Du hittar de blanketter du behöver längst ner på sidan.

För mera information, klicka på rubrikerna nedan.