Rent och smart Kera

Kera utvecklas till en urban stadsdel där rena och intelligenta lösningar har finslipats till det yttersta.

Området utvecklas som en exempelstadsdel för cirkulär ekonomi baserad på en digital plattform. Syftet är att utveckla Kera till ett pionjärområde för hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och digitalisering. Det kan man till exempel se i resursvänligt byggande, innovativa energilösningar och nya typer av digitala tjänster och applikationer.

Förändringen verkställs tillsammans med partnerföretag, invånare och andra intressegrupper genom ett nytt nätverkssamarbete. Syftet var att skapa betydande lösningar till exempel för nya energilösningar, färdsätt och urban matproduktion.

Arbete börjat i Rent och smart Kera -projekt fortsätter i projektet Rent och smart - samarbetes Kera. 

Åtgärder

Projektet Ren och intelligent Kera skapade nya modeller för kooperativ utveckling där staden, företag och forskningsinstitut tillsammans tar fram idéer och genomför lösningar som stödjer en kolneutral cirkulär ekonomi och digitalisering. Områdets funktionalitet utvecklas inom följande teman:

1) Digitala plattformar
2) Energilösningar
3) Planering och byggande
4) Boende och arbete
5) Trafik och logistik
6) Urban produktion
7) Cirkulär ekonomi och en hållbar livsstil samt
8) Välfärd och anknutna tjänster.

Tidtabell

1.6.2019-31.12.2021

Samarbetspartner

I projektet medverkade åtta partnerföretag: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK.

Kontaktuppgifter

Emmi Kauhanen

Utvecklingschef040 553 2892

Tessa Armour

Specialist040 636 8818
Alberga