Kompetenscenter för hållbar utveckling

Kompetenscentret för hållbar utveckling främjar och styr hållbar utveckling och klimatarbete på stadsnivå. I samarbete tar vi fram lösningar för till exempel klimatsmart mobilitet, utsläppssnål energiproduktion, cirkulär ekonomi och framtida utmaningar för en smart stad.

Välkommen att kontakta oss via e-post kestava@espoo.fi.

Kontaktuppgifter

Följ vårt arbete i sociala medier: #HållbartEsbo

Pasi Laitala

Direktör för hållbar utveckling043 824 5427

Helena Kyrki

Chef för hållbar utveckling043 824 8661