Kom med och utveckla Smart Otaniemi för hållbara och smarta stadslösningar!

Målet för Smart Otaniemi är att vara en globalt ledande utvecklingsmiljö för framtidens hållbara och smarta stadslösningar.

Delta och påverka

För att uppnå målet utarbetas en övergripande plan under hösten 2022 som omfattar en gemensam vision samt en vägkarta för byggande av utvecklingsmiljön och finansieringsvägen för detta. Welkommen at skapa en vision för Smart Otaniemi den 12 oktober kl 8.30-15.15 på Design Factory (Betongblandargränden 5 C).

Deltagande är en fantastisk nätverksmöjlighet för ditt företag och en stor möjlighet att påverka utvecklingen av Smart Otaniemi. Partnernätverket består av beslutsfattare och utvecklingsprojektansvariga vid Esbo stad, företagsrepresentanter (trafik, energi, byggande) samt representanter för utbildnings- och forskningsorganisationer.

Smart Otaniemi evenemang den 12 oktober 2022

Eventprogram

8:30 Registration, coffee and networking

9:00 Welcome and agenda - Mari Päätalo, City of Espoo

9:05 Challenge framing and discussion

      • Towards carbon neutral traffic and mobility in the City of Espoo - Mari Päätalo, City of Espoo

      • Energy in the city - Jani Tartia, City of Espoo

      • Sustainable campus - Satu Kankaala, ACRE

      • Sustainable energy management - Jan Mattsson, Schneider

      • Smart city digital backbone - Juha Salmelin, Nokia

10:30 Break and networking

10:45 Co-creation case from Otaniemi: Energy communities

      • Opportunities and challenges in energy communities - Ismo Heimonen, VTT

      • Energy communities and services - Verneri Kohonen, Caruna

      • Discussion

11:30 Espoo Innovation Story - Mervi Heinaro, City of Espoo

11:45 Lunch & networking

12:45 Co-creation case from Otaniemi: Zero Emission Mobility Hub

      • Introduction to Zero Emission Mobility HUB  - Sanna Öörni, VTT

      • Discussion

13:15 Co-creation case from Otaniemi: People Flow

      • Smart city data for next generation people flows - Olli Pihlajamaa, VTT

      • People Flow Campus Pilot - Iisakki Kosonen, Aalto University

      • Aapo Pöyhönen, Nodeon Oy

      • People flow data as a success factor for HSL - Marko Vihervuori, HSL

      • Discussion

14:15 Learning Cafe and networking

15:15 End of the event

 

Anmälan till verkstad

Säkra din plats genom att anmäla dig så snabbt som möjligt!(extern länk) Registrering slutar den 7 oktober 2022. Du kan också vidarebefordra inbjudan till dina kollegor! Till alla som anmält sig skickar vi en mer specifik agenda den 10 oktober 22. Arbetsspråket vid verkstaden är engelska.    

Anmäl dig via den här länken: https://www.lyyti.in/Smart_Otaniemi_event_12102022_762(extern länk)6  

 

 

Välkommen med att skapa en gemensam vision om Smart Otaniemi! 

Vad kunde en grön omställning innebära för utvecklingsarbetet i ditt företag?

Smart Otaniemis utvecklingsmiljön övergripande plan är en del av projektet Utvecklingsmiljöer för hållbar tillväxt (KETO). Projektet genomförs av Esbo stad, VTT, Aalto-universitetet och Omnia i samarbete med flera partnerföretag. Projektet finansieras av Europeiska unionen REACT-EU ERUF och är en del av Europeiska unionens svar på covid-19-pandemin.