Kera som område

Esbo stad planerar ett stadscentrum för 14 000 invånare i Kera som byggs längs den befintliga järnvägstrafiken mellan Nokias campus och området Vävars. Stationsområdet omvandlas från ett gammalt industri- och logistikområde till ett urbant, gång- och cykelbetonat centrum. Förutom kommersiella tjänster kommer även daghem och skolor samt idrotts- och rekreationstjänster till Kera. Utöver byggande av nya hus främjas ny och tillfällig användning av de gamla byggnaderna i området.

Kera är känt som ett industriområde och är uppkallat efter Kera Oy:s keramikfabrik som grundades i området 1920. Till exempel Algol som är specialiserat på teknisk handel, och ett antal små företag är fortfarande verksamma i Kera. Den största arbetsgivaren i området är Nokia, vars campus och huvudkontor ligger i Karaporten i Kera.

Keras mål är att bli ett internationellt exempel på cirkulär ekonomi. Det nya Kera byggs på ett hållbart sätt enligt principerna för cirkulär ekonomi och genom att gynna kolneutrala lösningar. Den befintliga spårbundna trafiken och 5G-tekniken som håller på att utvecklas i området möjliggör införandet av nya mobilitetslösningar redan i byggskedet.

Under de senaste tio åren har stora industri- och logistikverksamheter lämnat Kera, vilket har gjort det möjligt att tillfälligt använda gamla logistikhallar – de nuvarande Keran Hallit – för att organisera till exempel evenemang, urban livsmedelsproduktion och idrottstjänster. I Esbo har förändringen frigjort utrymme för stadsutveckling i ett område, där det redan finns infrastruktur och trafikförbindelser och det finns ingen anledning att störa den orörda naturen på grund av byggande. En tät stadsstruktur planeras för Kera, vilket gör det möjligt att placera mångsidiga tjänster i området, effektiva mobilitetstjänster och lämnar utrymme för grön- och rekreationsområden mittemellan i stadskvarter.

Gatu- och parkplaner för Kera

Detaljplanering för Keras centrum

Detaljplanering för Karaåkern

Detaljplanering för Karamalmsbrinken

Alberga