Kera Hub

Kera Hub är ett utrymme i Keran Hallit som fungerar som utställningslokal och mötesplats för alla utvecklare och invånare i Kera.

Kera Hub är ett utrymme i Keran Hallit och fungerar som bas för utvecklingen av Kera, mötesplats för stadsbor och utställningslokal för pilotprojekt och framgångar i Kera.

Kera Hub kommer att ha öppna dörrar en gång i veckan, då man kan fritt komma och bekanta sig med utvecklingen av Kera samt diskutera frågan med experter vid Esbo stad. Tillställningen ordnas på distans vid behov.

Genomförandet av Kera Hub är en del av projektet Ett rent och intelligent Kera. Utrymmet renoverades och inreddes i samarbete med Esboregionens samkommun för utbildning Omnias verkstäder för unga. Kera Hub färdigställde i september 2021.

Kera planeras på ett annat sätt än någon annan finländsk stadsdel. Syftet är att bygga en på alla plan hållbar stad som byggs tillsammans med stadsbor och andra intressegrupper. Kera Hub gör det möjligt för stadsborna att delta i utvecklingen av Kera redan från början.

Kera Hub finns i Keran Hallit, Karamalmsvägen 2 A, 02630 Esbo.

Kera Hub finns i Keran Hallit vid den nordöstra ingången. Klicka på kartan så hittar du ankomstinstruktioner (endast på finska)
Alberga