Understöd för evenemang

Vem betalar tillställningen?

För den ekonomiska planeringen av tillställningen behöver du en väl sammanställd budget.
Resurserna för tillställningen kan komma från flera olika håll, till exempel stipendier, understöd, biljettintäkter, koncessionsförsäljning, sponsoreringsintäkter, frivilligarbete, talkoarbete och olika former av samarbete.
Esbo stad beviljar enligt prövning sektorvis understöd för ordnande av evenemang till aktörer i huvudsak från Esbo. Understöd beviljas inte för ett och samma ändamål av flera olika sektorer i staden. Bland nämndernas möteshandlingar kan du bekanta dig med äldre beslut.(extern länk)