Platser för evenemang

Hur hittar jag en lämplig plats?

Valet av plats beror på bland annat årstid, tidpunkt, målgrupp, läge, tidtabell, kostnader och behovet av infrastruktur.
Lämpliga platser kan vara parker, torg, stränder, gator, hallar, hus, arenor eller olika festlokaler. Oftast är det lättare att ordna tillställningar inomhus eftersom du då automatiskt har tillgång till faciliteter och infrastruktur.

Den som arrangerar en offentlig tillställning behöver tillstånd från platsens ägare eller innehavare för att få använda platsen och ska vara beredd att betala alla eventuella kostnader.

Platsen eller området kan ägas av till exempel staten, staden, en privatperson, ett samfund eller en privat organisation. När det gäller privatområden, exempelvis affärscentrum, är det ägaren eller innehavaren som beviljar användningstillstånden.

På webbtjänsten kartat.espoo.fi(extern länk) får du veta vilka markområden som ägs av Esbo stad. Välj Kartor i vänstra balken och sedan Stadens jordägande.

Om det gäller områden och lokaler som Esbo stad äger, kan du höra dig för om användarrättigheter från den ansvariga sektorn enligt informationen nedan.