Miljöpåverkan av evenemang

Hur du genomför en tillställning så att omgivningen påverkas så lite som möjligt

Huvudstadsregionens gemensamma projekt Greening Events har publicerat miljöguiden Snyggt evenemang!. Den ger råd om hur man tar hänsyn till miljön då man arrangerar tillställningar. Guiden innehåller praktiska tips om hur du väljer plats för tillställningen, hur du rör dig och effektiverar logistiken, hur du upphandlar samt hur du förbrukar energi. I guiden ingår också information om buller, livsmedelssäkerhet, återvinning och hållbar servering av mat och dryck.