Kastevuoren päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Kastevuoren päiväkoti ger dagvård på finska.