Karhusuon koulu

Vår skola

Karhusuo skola är en grundskola. Under läsåret 2021-2022 kommer nästan 500 studenter att studera i årskurs 1-8. Vi har också tre specialundervisningskurser för autistiska barn. Dessutom studerar preprimära grupper också på vår skola.

De första åttonde klassstudenterna börjar på skolan hösten 2021.

I Karhusuo skola börjar elever studera engelska från första klassen. Man kan studera tyska som A2-språk från fjärde klass. A2-språket kommer att studeras till årskurs 9.

Förskoleundervisning organiseras i skolans lokaler.

Bild: Tytti Tyrväinen