Karakallion koulu

Karakallion koulu är en finsk skola. Läs mera om skolan på finska eller bekanta dig med stadens svenska skolor.

 

Bild: Taru Turpeinen