Projekt

Lär känna KAMU Esbo stadsmuseums projekt.

Projektet Muinaistutkijan matkassa

Projektet Muinaistutkijan matkassa (På upptäcktsfärd med fornforskaren) är ett projekt, som Esbo stadsmuseum påbörjade förra året (2020), som behandlar arkeologisk forskning i Esbo åren 2020-2023. Publiken får ta del av förhistorietemat speciellt år 2022, då resultaten av projektets olika delprojekt publiceras.

Utställningen Ledtrådar till vårt förflutna öppnas i mars 2022 i Utställningscentret WeeGee och den är den första i Finland att använda sig av genetisk information för att belysa förhistorien. Nutidsmänniskans arvsmassa ligger som grund då man i utställningen söker efter våra rötter under förhistorisk tid. I utställningen utnyttjas ny information om forskning inom genetik och arkeologi.

I samband med projektet producerar museet en lättläst publikation om Esbos historia. Det finns behov av en ny publikation som behandlar förhistorian, för våra nuvarande publikationer om ämnet är från 1990-talet. Betydelsefulla arkeologiska objekt ute i terrängen görs bekanta för esboborna med hjälp av en mobilguide. En arkeologisk utgrävning ska utföras tillsammans med Karhusuon koulu, ifall koronaläget tillåter, under år 2021 och våra pedagogiska tjänster skräddarsys så att de passar in i temat. 

Kontakt:
intendent
Tomi Heikkilä
tfn 046 877 3162