Om KAMU

KAMU Esbo stadsmuseum värnar, undersöker och bevarar Esbos och Esbobornas historia och kulturtradition.

Samlingar

KAMU Esbo stadsmuseum dokumenterar Esbobornas förflutna och nutid tillsammans med stadens invånare. Museet dokumenterar bland annat olika Esbos industriella verksamhet, skärgårdens historia och urbaniseringen i Esbo. Även nutida fenomen som hör till livet i staden dokumenteras.
Bildsamlingarna
Föremålssamlingarna
Museiarkiv

Undervisning

KAMU Esbo stadsmuseums pedagogiska tjänster erbjuder möjlighet att uppleva livet förr i tiden med alla sinnen och utifrån flera ämnesområden. 
Lär dig på museet

Kulturmiljö

Till museets uppgifter hör att undersöka, värdera och värna om kulturmiljön. Kulturmiljön är en helhet som består av byggda miljöer, arkeologiska objekt och traditionslandskap.
Arkeologi
Kulturmiljö
Byggnadsskydd