Museiarkiv

I KAMUs museiarkiv lagras olika dokument, kartor, byggnadsritningar och minneskunskapsmaterial. Samlingarna innehåller även trycksaker, tidningar, böcker och audiovisuellt material. Viktigt minneskunskapsmaterial är intervjuerna om ett brett urval av ämnen: från arbetarrörelsen och fiske till minnen från skolan och spritsmuggling.

Vid behov kan du också boka ett forskningsbesök vid museets kontor i Utställningscentret WeeGee. Museets personal tar fram materialet åt dig i förväg. 

Har du något som du vill donera till museet? 

Museet tar emot föremål, bilder och skriftligt material med anknytning till Esbo. När du vill göra en donation till museet, vänligen kontakta oss i förväg. Berätta så mycket bakgrundsinformation som möjligt när du kontaktar oss om materialet, så att museets experter kan bedöma dess lämplighet för samlingen.

Förfrågningar och bokning av besök:
museokokoelmat@espoo.fi 

eller

Virpi Talja Nerman
intendent
Tfn +358 50 3635245
virpi.taljanerman@espoo.fi 

Biblioteket

Stadsmuseets referensbibliotek innehåller faktalitteratur om Esbo samt litteratur om musei- och kulturarvsområdet. Biblioteket är avsett för intern användning och forskning, hemlån beviljas inte. Bibliotekets samlingar kan användas enligt överenskommelse.

Förfrågningar och bokning av besök:
museokokoelmat@espoo.fi

eller
Virpi Talja Nerman
intendent
Tfn +358 50 3635245
virpi.taljanerman@espoo.fi