Lär dig på museet

KAMU Esbo stadsmuseums pedagogiska tjänster erbjuder möjlighet att uppleva livet förr i tiden med alla sinnen och utifrån flera ämnesområden. Vid museets verksamhetsställen runtom i Esbo finns alltid något att se, prova på och känna på för elever i olika åldrar. Museet har också producerat intressanta digitala innehåll som skräddarsytts för skolorna.

KAMU bjuder in daghems-, familjedagvårds- och elevgrupper till museet! 

Museibesöket stödjer skolundervisningen och kan med fördel knytas till flera olika läroämnen. Esbo stadsmuseums museifamilj består av

KAMU i Utställningscentret WeeGee
Glims gårdsmuseum
Pentala skärgårdsmuseum
Villamuseet Villa Rulludd
Lagstads skolmuseum

Läs mer om stadsmuseets elevguidningar på museernas sidor eller i broschyren Lär dig på museet och välj ett eller flera besök per år för din grupp. Esbo stadsmuseums tjänster för skolor är kostnadsfria för grupper inom småbarnspedagogiken, i grundskolan och på andra stadiet. Lärarna får göra ett kostnadsfritt studiebesök till utställningarna för att förbereda sig inför klassens museibesök genom att visa upp OAJ:s kort. 

Vi rekommenderar att man förbereder museibesöket i förväg tillsammans med gruppen och berättar om bakgrunden för utställningen – varför går vi till museet och vad kommer vi att se där. Under museibesöket är det viktigt att läraren håller ihop gruppen. 

Material för undervisningen på nätet 

Bekanta dig med ett historiskt objekt med hjälp av KAMUS mobilguider utifrån klassrummet eller självständigt på plats. Vi har mobilguider om bland annat Pentala skärgårdsmuseum, Villamuseet Villa Rulludd, Träskända herrgårdspark, Hagalund och platser under inbördeskriget 1918 i Alberga. Du kan bekanta dig med utvalda smakbitar ur stadsmuseets samlingar på söktjänsten Finna.fi. Eller söker du efter material för grupparbeten på lektionerna? Eller hur lär man ut informationssökning på ett säkert sätt? I webbtjänsten Finna Klassrum finns materialpaket som har skräddarsytts för grundskolans och gymnasiets läroplaner och som kan utnyttjas bland annat i undervisningen i historia, samhällskunskap, modersmål och litteratur samt bildkonst. 
Bläddra igenom KAMUs material för undervisning

Lektioner på distans

Nu är det möjligt att fördjupa sig i hur det var att leva på stenåldern även i det egna klassrummet! På den interaktiva distanslektionen funderar vi kring hur livet på stenåldern var genom att bl.a. bekanta oss med arkeologiska fynd. 

Låna historia åt din klass 

Med hjälp av Esbo stadsmuseums olika materialpaket kan eleverna bekanta sig med gångna tider i klassrummet eller daghemmet. Paketen lånas från KAMU under museets öppettider. Läs mer om materialpaketen på KAMUs hemsida. 

Kultur- och motionsstigen KULPS 

KAMU Esbo stadsmuseums tjänster för skolor är en del av Kultur- och motionsstigen KULPS. KULPS är Esbo stads plan för kultur- och idrottsfostran som erbjuder avgiftsfria kultur- och idrottsbesök för förskole- och grundskoleelever som en del av undervisningen enligt läroplanen. 
Esbo stadsmuseums tjänster för skolor är Så mycket du vill-tjänster. Undantag från detta är Pentala skärgårdsmuseums utflyktspaket som är en En gång per läsår-tjänst för årskurserna 4–6. Läs mer om stadsmuseets tjänster för skolor på museernas sidor eller i broschyren Lär dig på museet. 

Kulturspaning 

Esbo stads barnkulturtjänst Kulturspaning tar kultur och konst till daghemmen. I Kulturspaningen får daghemmet besök av professionella kulturaktörer som tar med sig föreställningar och verkstäder. Därtill hålls spaningar för pedagogerna där kulturaktörerna vägleder personalen inom småbarnspedagogiken i att använda tekniska lösningar inom kultur med barnen. 
Stadsmuseets kulturspaning består av en föreläsning. Pedagogernas spaning, som är  avsedd för daghemspersonalen och pågår en timme och materialpaketet Matdags, som aktiverar alla sinnen och som lånas ut till daghemmen. Paketets tema är mat, ett vardagligt och välbekant tema inom alla kulturer både förr och nu! 

Nyhetsbrev till lärare 

Beställ KAMU Esbo stadsmuseums nyhetsbrev om museiundervisningen och få aktuell information om evenemang, guidade visningar och andra tjänster för lärande vid Esbo stadsmuseum. Beställ nyhetsbrevet(extern länk)

Lapsia kurkistelemassa sisälle Otsonpesään.