Arkeologi

Stenåldersbostäder, gravhögar och fästningar från första världskriget. Området som idag utgör Esbo har varit bebott i cirka 9 000 år. Därför finns det en mängd olika arkeologiska platser av olika åldrar i Esbo. Arkeologiska fynd och forskning hjälper till att förstå hur människorna bodde i Esbo förr i tiden.

KAMU Esbo stadsmuseum är expert på Esbo stads arkeologiska kulturarv. Museet ansvarar till exempel ansvarar till exempel över att fornminneslagen att fornminnen beaktas i stadsplanerings- och jordbyggnadsprojekt. KAMUs arkeologer hjälper myndigheter och stadsinvånare även i andra frågor som rör arkeologi. 

Har du hittat ett arkeologiskt fynd?

Arkeologiska föremålsfynd och andra fynd rapporteras till Museiverkets tjänst Ilppari (länk: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/ilmoitus/edit/asp/svk_default.aspx). Från tjänsten når informationen om fynden även arkeologerna vid Esbo stadsmuseum. Ilppari kräver registrering som användare så att anmälaren kan diskutera upptäckten med experter och följa handläggningen. KAMUs arkeologer vägleder i hur man gör anmälan. 
Vad gör jag om jag hittar ett fornfynd(extern länk)

Har du metallsökning som hobby?

I Finland kan en metalldetektor vanligtvis användas i terräng utan separat tillstånd. Det är ändå bra att be markägaren om tillstånd i förväg (även staden eller kommunen), eftersom utgrävning alltid är tillståndspliktigt. 
Utgrävning vid kända fornlämningar, såsom förhistoriska boplatser, gravfält eller byatomter, är inte tillåtet. Dessutom rekommenderar Museiverket att metallsökning inte utförs närmare än 200 meter från en känd fast fornlämning.
Skyddsobjekten visas på Museiverkets karttjänst(extern länk).

Över 100 år gamla fynd ska anmälas till Museiverkets tjänst Ilppari.

Understöd för vård av fornlämningsområden

Vill du ta hand om ett fornlämningsområde? Stadsmuseet ger råd om vård och beaktande av fornminnen. Det är också möjligt att ansöka om understöd för vård från Museiverket. Läs mer på Museiverkets webbplats: Understöd för vård av fornlämningsområden(extern länk)

Kontaktsinformation:

Eetu Sorvali
intendent
+358 40 4855262
fornamn.efternamn@espoo.fi
kulturmiljö- och fornminnesärenden, arkeologisk forskning

Tryggve Gestrin
intendent
+358 50 5666105
fornamn.efternamn@espoo.fi
kulturmiljö- och fornminnesärenden, arkeologisk forskning