Bild: Pi Yli-Penttilä

Jupperin koulu är en finsk skola. Läs mera om skolan på finska eller bekanta dig med stadens svenska skolor.