Jousenkaaren koulu är en finsk skola. Läs mera om skolan på finska eller bekanta dig med stadens svenska skolor.