Jobba inom Esbo stads äldreomsorg – Låt dina kunskaper lysa!

I Esbo stads äldreomsorg kan du arbeta i meningsfulla uppgifter. Med hjälp av dina yrkeskunskaper stöder du seniorer i Esbo och medför funktionsförmåga, trygghet och välbefinnande till deras vardag. Äldreomsorgen omfattar Seniorrådgivningen Nestor, hemvård, långtidsvård och Esbo sjukhus. Gå med i en varm och uppskattade samt internationell arbetsgemenskap. Dina kunskaper får lysa i äldreomsorgen!

Att jobba inom hemvård

"Hemvården har en varm och vänlig atmosfär. Som kollegor stöttar vi varandra. Min arbetsgemenskap är internationell och flerspråkig. Det mest inspirerande i mitt jobb är att träffa seniorer och att kunna ge dem personlig vård. Jag är glad när klienten har fått hjälp och mår bättre. Mitt arbete inom hemvården är mycket värdefullt och givande." – Chhorvorn Laitinen, närvårdare.

Att jobba inom långtidsvård

"Vår arbetsgemenskap är nära och omtänksam. Vi uppmuntrar varandra i teamet. Vi har utmärkta och mycket tillgängliga chefer. Vi stöder seniorers funktionsförmåga och uppmuntrar dem att vara självständiga. Alla förtjänar bra vård för resten av livet. Vi lyssnar på dem och är där för dem. Det är mycket givande att få en senior med en minnessjukdom att le." – Sari Mustonen, närvårdare.

Att jobba på Esbo sjukhus

"Arbetet på Esbo sjukhus är mångsidigt, intressant och lärorikt. Vi får utveckla våra kunskaper i och med olika utbildningar. Arbetet medför nya ansvarsområden enligt det egna intresset. På sjukhuset arbetar vi i multiprofessionella team. Det är bra att utföra patientarbete i de rymliga och ljusa lokalerna på ett modernt sjukhus. Vi har också roligt på jobbet, eftersom vår arbetsatmosfär är kryddad med humor." – Anni Koskimäki, sjukskötare

Att jobba på Seniorrådgivningen Nestor

"Arbetet på Seniorrådgivningen Nestor är intressant och omväxlande. Det mest inspirerande är att hjälpa seniorer. Det är givande när en klient återfår krafterna och kan leva så självständigt som möjligt i förhållande till sin funktionsförmåga. På Nestor har vi en glad och hjälpsam arbetsgemenskap med omfattande multiprofessionell kompetens. Tack vare det intressanta jobbet och goda kollegor har jag trivts på Seniorrådgivningen Nestor redan i ett par decennier." – Auri Lempinen, socialarbetare  

Interesserad av jobba inom älrdeomsorg?