Järvenperän päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Järvenperän päiväkoti ger dagvård på finska.

Järvenperän päiväkotirakennus.