Invånarinitiativ.fi

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Tjänsten Invånarinitiativ.fi(extern länk) finns tillgänglig både på finska (kuntalaisaloite.fi) och på svenska.

Ansvarsinstanser

Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet. Respons kuntalaisaloite.om@om.fi.